Bio

Paweł Matyka (ur. 25 maja 1961 w Tarnobrzegu) – polski artysta fotograf, uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP). Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (AFRP). Członek Photographic Society of America. Członek Amatorskiego Klubu Fotograficzno-Filmowego „Peryskop”. Członek Zarządu Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego. Pionier fotografii w technice malowania światłem – w Polsce.
Mieszka i pracuje w Tarnobrzegu. Jest absolwentem tarnobrzeskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika.
Jest autorem i współautorem wielu wystaw fotograficznych; indywidualnych (m.in. objętych patronatem Fotoklubu RP), zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Brał aktywny udział w Międzynarodowych Salonach Fotograficznych, organizowanych (m.in.) pod patronatem FIAP, zdobywając wiele akceptacji, wyróżnień, dyplomów, listów gratulacyjnych. Prace Pawła Matyki były prezentowane w wielu krajach Europy i świata (m.in. w Anglii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Chinach, Chorwacji, na Cyprze, w Czechach, we Francji, w Grecji, Holandii, Iranie, Irlandii, Jugosławii, Katarze, Polsce, Serbii, Słowenii, Turcji, Ukrainie, USA, Zjednoczonych Emiratach Arabskich). Wielokrotnie publikował swoje fotografie w prasie – (m.in.) Do Rzeczy, Express Ilustrowany, Gość Niedzielny, Vogue, Wysokie Szpilki oraz specjalistycznej prasie fotograficznej – „Fotografia”, „Foto”, „Foto Kurier”, „Foto Akt”, „Fotografia Cyfrowa”, „Foto Pozytyw”, „Biuletyn Fotograficzny”, „PSA Journal”, „Réponses Photo”. Jest kilkukrotnym laureatem konkursu fotograficznego Zdjęcie miesiąca (edycje 2006, 2009, 2010, 2011) – organizowanego przez Tarnobrzeskie Towarzystwo Fotograficzne oraz Miejską Bibliotekę Publiczną im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu. W 2010 roku został laureatem Zdjęcia roku w/w konkursu.
Od 1998 fotografuje znane osoby; aktorki i aktorów filmowych i teatralnych, uczestniczących w corocznej imprezie – Dramie Teatralnej w Tarnobrzegu, czego pokłosiem jest wydany w 2014 album fotograficzny „Twarze Dramy w obiektywie Pawła Matyki” oraz wystawa autorska „Portret w teatralnym kadrze” z 2012. Miejsce szczególne w jego twórczości zajmuje fotografia w technice malowania światłem oraz fotografia aktu.
Rokrocznie z powodzeniem prezentuje swoje fotografie na ekspozycjach Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych (dwie zbiorowe nagrody główne i trzykrotnie wyróżnienia – edycje IX, XIII, XIV, XV, XXI) oraz Międzynarodowego Niekonwencjonalnego Konkursu Fotograficznego Foto Odlot – w Galerii WDK w Rzeszowie. W latach 2010–2012 był członkiem jury w Międzynarodowych Igrzyskach Fotograficznych Fotoigrzyska, organizowanych przez Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne. W 2013 był współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Przydrożny Znak Wiary – Świątki, krzyże i kapliczki przydrożne. W 2014 był członkiem jury w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „Przydrożny Znak Wiary”. Jest autorem zdjęć do albumów fotograficznych „Fotografia w retrospektywie” (2011) oraz „Twarze Dramy w obiektywie Pawła Matyki” (2014). Jest współautorem zdjęć do albumu „Barbórkowa Drama Teatralna (1998–2007)”. Jest uczestnikiem (prowadzącym) wielu spotkań, warsztatów fotograficznych.
W latach 1970–1974 był członkiem Amatorskiego Klubu Fotograficzno-Filmowego „Peryskop”. W 2006 został członkiem Tarnobrzeskiego Towarzystwa Fotograficznego, w którym od 2008 pełni funkcję skarbnika w Zarządzie TTF. W 2010 roku został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (legitymacja nr 261). W 2011 decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (dyplom nr 261). W 2011 przyjęty w poczet członków Photographic Society of America. W 2013 został uhonorowany tytułem Artiste FIAP (AFIAP), nadanym przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP. W 2013 otrzymał List Gratulacyjny Prezydenta Miasta Tarnobrzega.
Prace Pawła Matyki zaprezentowano w Almanachu (1995–2017), wydanym przez Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenie Twórców, w 2017 roku. W 2018 został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918–2018). W 2019 nominowany przez Kapitułę Redakcyjną Echa Dnia do tytułu Człowieka Roku 2018 – laureat 3 miejsca w kategorii Kultura. W 2020 odznaczony Brązowym Medalem „Za Fotograficzną Twórczość” – odznaczeniem ustanowionym przez Zarząd i przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców, w odniesieniu do obchodów 25-lecia powstania Fotoklubu RP. W 2022 otrzymał Srebrny Medal „Za Fotograficzną Twórczość”, w odniesieniu do XX edycji Podkarpackich Konfrontacji Fotograficznych. W 2023 został zaproszony do prac w składzie jury – XX edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego Foto Odlot, organizowanego pod patronatem Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega oraz Serbskiego Teatru Narodowego w Nowym Sadzie.

CC BY-SA 4.0