czwartek, 28 października 2010

Pola Pejzażu (wspomnienia) – Paweł Pierściński

Przemiła niespodzianka – po spotkaniu i długiej rozmowie z Pawłem Pierścińskim, podczas wernisażu mojej autorskiej prezentacji fotografii w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. dr. Michała Marczaka w Tarnobrzegu ("Zaczarowane światłem") – otrzymałem przesyłkę, a w niej pięknie wydany album fotograficzny Pola Pejzażu (wspomnienia) – Pawła Pierścińskiego. Dziękuję pięknie.
Pola Pejzażu (wspomnienia) – książka, album fotograficzny, wydany w 2009 roku przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach we współpracy z Okręgiem Świętokrzyskim Związku Polskich Artystów Fotografików w Kielcach. Wydawnictwo objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, zainicjowane oraz przygotowane w nawiązaniu do jubileuszu 50-lecia pracy twórczej Pawła Pierścińskiego – polskiego artysty fotografa, twórcy Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – kierunku artystycznego w fotografii, którzy stworzył oryginalny i rozpoznawalny styl w fotografowaniu pejzaży Kielecczyzny. Pola Pejzażu są publikacją (bogato ilustrowaną zdjęciami) stanowiącą wspomnienia Pawła Pierścińskiego, począwszy od wczesnej działalności autora na niwie fotografii artystycznej, poprzez pracę w Świętokrzyskim Towarzystwie Fotograficznym, kieleckim oddziale Polskiego Towarzystwa Fotograficznego – do pracy na rzecz utworzenia Delegatury ZPAF w Kielcach, późniejszego Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, Kieleckiej Szkoły Krajobrazu oraz organizacji ruchu fotograficznego w Polsce. Wspomnienia przedstawiają sylwetki wielu znanych twórców, artystów, krytyków, teoretyków fotografii oraz przyjaciół, z którymi autor wspomnień współpracował, spotykał się na przestrzeni wielu lat.
Album (książka) ukazuje również dorobek twórczy Pawła Pierścińskiego, poprzez prezentację biografii artysty oraz ekspozycję (m.in. w formie fotografii) nagród, wyróżnień, medali, statuetek i tym podobnych – stanowiących bardzo pokaźny zbiór. Dużą część publikowanych wspomnień autor poświęcił również swojej pracy na rzecz organizacji ruchu fotograficznego w Polsce – współpracy z galeriami, stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami fotograficznymi.
Projekt albumu pod redakcją Jerzego Daniela, zawarte w nim teksty oraz układ publikacji – był osobiście, w całości nadzorowany przez Pawła Pierścińskiego. Na okładce wydawnictwa wykorzystano fotografię autora pod tytułem Pasmo pól (montaż wielokrotny) z 1984 roku.
(źródło: Wikipedia)

sobota, 23 października 2010

Wystawa indywidualna – Zaczarowane światłem

Wystawa indywidualna – Zaczarowane światłem.
Wystawa czynna w dniach: 14.10. – 10.11.2010.
Wernisaż wystawy – 20.10.2010. o godz. 17:30.
Gościem honorowym spotkania był artysta fotograf Paweł Pierściński – twórca Kieleckiej Szkoły Krajobrazu.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
https://web.archive.org/web/20180126084436/https://mbp.tarnobrzeg.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=295:pawe-matyka-qwiatem-zaczarowaneq&catid=31&Itemid=114

(od lewej: Paweł Pierściński, Paweł Matyka)

środa, 20 października 2010

Wystawa zbiorowa – Międzynarodowy Salon Fotografii Tylko Jedno Zdjęcie

Wystawa zbiorowa – Międzynarodowy Salon Fotografii Tylko Jedno Zdjęcie.
Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Fundacja Fotografia dla Przyszłości.
Otwarcie wystawy – 23.10.2010. o godz. 17:00.
Galeria Rynek 6
Miejski Ośrodek Kultury
pl. Mickiewicza 6
37-500 Jarosław

sobota, 3 lipca 2010

Wystawa zbiorowa – Zdjęcie miesiąca 07(2010)

Wystawa zbiorowa – Zdjęcie miesiąca 07(2010).
Wystawa czynna w dniach: 01.07. – 31.07.2010.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg

Tygodnik Nadwiślański 07(2010)

piątek, 28 maja 2010

Wystawa zbiorowa – Tarnobrzeg w fotografii

Wystawa zbiorowa – Tarnobrzeg w fotografii (wyróżnienie).
Wystawa czynna w dniach: 26.05. – 15.07.2010.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg

piątek, 7 maja 2010

Wystawa zbiorowa – VIII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

Wystawa zbiorowa – VIII Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne (dyplom).
Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Wernisaż wystawy – 05.05.2010.
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów
(od lewej: Paweł Matyka, Grzegorz Lizakowski)

piątek, 16 kwietnia 2010

Międzynarodowe Igrzyska Fotograficzne Fotoigrzyska

Zostałem zaproszony do udziału w pracach jury międzynarodowego konkursu fotograficznego – Międzynarodowych Igrzysk Fotograficznych Fotoigrzyska, organizowanych przez Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne.
"Formuła i zasięg konkursu stanowi nowatorską inicjatywę, dzięki której wybór najlepszych prac oraz wybór najlepszych twórców fotografii działających współcześnie, będzie realizowany w sposób globalny, przez kilka zespołów jurorów z całego świata, przez co będzie najbardziej obiektywny" – organizatorzy.

sobota, 13 marca 2010

Paweł Matyka członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 6 marca 2010 roku Paweł Matyka został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (legitymacja nr 261). W dniu 10 marca 2011 decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (dyplom nr 261).
https://fotoklubrp.org/261-pawel-matyka

sobota, 30 stycznia 2010

Wystawa zbiorowa – Zdjęcie roku (2009)

Wystawa zbiorowa – Zdjęcie roku (2009).
Wystawa czynna w dniach: 28.01. – 15.02.2010.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg