sobota, 12 maja 2012

Wystawa zbiorowa – X Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

Wystawa zbiorowa – X Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne (dyplom).
Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Wernisaż wystawy – 10.05.2012.
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów
(od lewej: Adam Kus, Paweł Matyka, Jerzy Wygoda, Mirosław Mietła)
@Zdjęcia z wernisażu; Foto: Paweł Matyka