sobota, 18 maja 2013

Wystawa zbiorowa – XI Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne

Wystawa zbiorowa – XI Podkarpackie Konfrontacje Fotograficzne (dyplom).
Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Województwa Podkarpackiego.
Wernisaż wystawy – 16.05.2013.
Wojewódzki Dom Kultury
ul. Okrzei 7
35-959 Rzeszów
(od lewej: Marek Jastrzębski, Monika Zając Czerkies, Paweł Matyka)
(od lewej: Marek Jastrzębski, Monika Zając Czerkies, Paweł Matyka)