sobota, 13 marca 2010

Paweł Matyka członkiem rzeczywistym Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej

W dniu 6 marca 2010 roku Paweł Matyka został przyjęty w poczet członków rzeczywistych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (legitymacja nr 261). W dniu 10 marca 2011 decyzją Komisji Kwalifikacji Zawodowych Fotoklubu RP, otrzymał dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu artysty fotografa, fotografika (dyplom nr 261).
https://fotoklubrp.org/261-pawel-matyka