sobota, 12 maja 2018

Wystawa – Literacki Tarnobrzeg

Wśród prezentowanego dorobku literackiego 58 autorów, na który składają się zróżnicowane pod względem gatunku i treści publikacje/ powieści, opowiadania, tomiki poezji, publikacje historyczne, biograficzne, przewodniki, albumy – pokazano moje publikacje (m.in.) okolicznościowy album "Twarze Dramy w obiektywie Pawła Matyki" – wydany staraniem Tarnobrzeskiego Domu Kultury w listopadzie 2014. Wystawę dopełniają historyczne zdjęcia Tarnobrzega oraz wybrane fragmenty "Pamiętników włościanina" Jana Słomki – charakteryzujące życie codzienne oraz wydarzenia w naszym mieście z II połowy XIX i początków XX wieku.
Otwarcie wystawy z udziałem autorów – 07.05.2018. o godz. 18:00.
Wystawa czynna w dniach: 08.05. – 30.05.2018.
Miejska Biblioteka Publiczna im. dr. Michała Marczaka
ul. Szeroka 13
39-400 Tarnobrzeg
https://www.youtube.com/watch?v=OahMvjKr17I

Almanach Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (1995–2017)

Staraniem Zarządu Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej – ukazał się Almanach (1995–2017). Album fotograficzny, zestawienie (zbiór) fotografii członków rzeczywistych Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednorazowa publikacja zawierająca zebrane fotografie, wykonane przez członków Fotoklubu RP, będąca podsumowaniem 20-lecia działalności Stowarzyszenia Twórców. Wśród 127 opublikowanych zdjęć znalazła się praca, której autorem jest Paweł Matyka.
Album został przygotowany przez zespół redakcyjny w składzie
– Zbigniew Przybysz; AFRP – Toruń (projekt graficzny)
– Krzysztof Wiśniewski – Toruń (skład DTP)
– Marek Grausz; AFRP – Toruń (projekt okładki i opracowanie zdjęć)
– Dorota Grausz; AFRP – Toruń (redakcja i opracowanie zdjęć)
– Wojciech Wesołowski; AFRP – Warszawa (przygotowanie i korekta).
https://web.archive.org/web/20180126082746/http://fotoklubrp.org/frp/downloads/almanach_2017-07-17_internet.pdf
(źródło: Wikipedia)