piątek, 20 września 2013

sobota, 14 września 2013

Tytuł Fédération Internationale de l'Art Photographique – Artiste FIAP (AFIAP)

Mam przyjemność powiadomić wszystkich o nadaniu mi przez Międzynarodową Federację Sztuki Fotograficznej FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique), tytułu Artiste FIAP (AFIAP). Podziękowania dla pani Doroty Kycia (FIAP Liaison Officer) za pomoc w skompletowaniu dokumentacji. FIAP (Fédération Internationale de l'Art Photographique) jest międzynarodową federacją, której członkami są krajowe stowarzyszenia fotograficzne. Jest jedyną międzynarodową organizacją fotograficzną, która została uznana i jest reprezentowana przez UNESCO. Zrzesza organizacje fotograficzne z ponad 85 krajów członkowskich i reprezentuje interesy prawie miliona fotografów. Celem FIAP jest promocja sztuki fotografii we wszystkich jej aspektach oraz wspieranie wszelkiego rodzaju imprez fotograficznych. FIAP jest współorganizatorem konkursów fotograficznych odbywających się w różnych miejscach na świecie. Organizatorzy takich przedsięwzięć muszą spełniać pewne normy określone w regulaminie FIAP. Spełnienie tych wymogów gwarantuje utrzymanie wysokiego poziomu konkursów i pewność, że ocena prac będzie przeprowadzona w sposób obiektywny. Każdy kandydat do fotograficznego tytułu FIAP musi być posiadaczem Karty Fotografa FIAP. Tytuł Artiste FIAP (AFIAP) jest przyznawany artystom fotografom, których walory artystyczne prac, technika i umiejętności zostały potwierdzone udziałem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
Kandydat do tytułu AFIAP musi
– wziąć udział z sukcesem w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP przez co najmniej 1 rok (pierwsze otrzymanie akceptacji FIAP musi mieć miejsce co najmniej 1 rok wcześniej)
– wziąć udział z powodzeniem w co najmniej 15 międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP w co najmniej 8 różnych krajach; salony objazdowe (Circuit) są traktowane jako jeden salon
– uzyskać co najmniej 40 akceptacji co najmniej 15 różnych prac w międzynarodowych salonach pod patronatem FIAP.
Lista polskich artystów fotografów, którzy otrzymali tytuły artystyczne FIAP, od początku istnienia Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej (1995) –
https://web.archive.org/web/20180126073251/http://fotoklubrp.org/frp/Lista_FIAP.html