piątek, 16 kwietnia 2010

Międzynarodowe Igrzyska Fotograficzne Fotoigrzyska

Zostałem zaproszony do udziału w pracach jury międzynarodowego konkursu fotograficznego – Międzynarodowych Igrzysk Fotograficznych Fotoigrzyska, organizowanych przez Bałtyckie Towarzystwo Fotograficzne.
"Formuła i zasięg konkursu stanowi nowatorską inicjatywę, dzięki której wybór najlepszych prac oraz wybór najlepszych twórców fotografii działających współcześnie, będzie realizowany w sposób globalny, przez kilka zespołów jurorów z całego świata, przez co będzie najbardziej obiektywny" – organizatorzy.