piątek, 1 kwietnia 2016

Wystawa indywidualna – Fotografia aktu

Wystawa indywidualna – Fotografia aktu, czynna w dniach: 01.04. – 31.05.2016.
Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.
Wernisaż wystawy – 10.04.2016. o godz. 17:00.
"Akt, od łacińskiego actus, to przedstawienie nagiego ciała ludzkiego, jeden z najczęściej występujących motywów w dziejach sztuki. Dla starożytnych Greków ciało było czymś co łączy ludzi z bogami. Wprowadzenie przez nich zasady antropomorfizmu do religii, stanowiło rewolucję w poszukiwaniu ideału piękna ludzkiego ciała. Tym tropem poszło również chrześcijaństwo, definiując ostatecznie ciało jako świątynię ducha, zaś przybranie przez Syna Bożego ludzkiego ciała, nadało temu ostatniemu charakter sacrum. Prezentowane prace, autorstwa Pawła Matyki, tarnobrzeskiego artysty – fotografika, wpisują się w klasyczny nurt artystycznego aktu, ukazując w sposób niezwykle subtelny ludzkie (kobiece) ciało. Patrząc na nie widzimy to, co wydaje się w akcie najważniejsze – pomimo nagości ciało nie zostało odarte (jak ma to miejsce w pornografii) z tajemnicy".
Dyrektor MHMT – dr hab. Tadeusz Zych.
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – Zamek Tarnowskich w Dzikowie
ul. Sandomierska 27
39-400 Tarnobrzeg
@Katalog
https://web.archive.org/web/20180126073437/http://galeria.podkarpacka.pl/akual/326-pawel-matyka-fotografia-aktu-muzeum-historyczne-miasta-tarnobrzega-zamek-tarnowskich-w-dzikowie-kwiecien-2016
https://web.archive.org/web/20180126073712/http://www.mhmt.pl/wystawy/archiwum-wystaw/490-pawe-matyka-qfotografia-aktuq.html
https://web.archive.org/web/20180126074735/http://nadwisla24.pl/2016/04/04/10-04-niedziela-wernisaz-wystawy-fotografii-pawla-matyki-fotografia-aktu-2/
https://web.archive.org/web/20180126080417/http://rta24.eu/obejrzyj-w-dzikowskim-zamku-fotografia-aktu/
"10.04.2016. Wernisaż - FOTOGRAFIA AKTU (Paweł Matyka)" - iTV.
"2016.04.10. Wernisaż - AKTY ŚWIATŁEM MALOWANE (Paweł Matyka)" - TVL.
"2016.04.11. Wernisaż - Fotografia aktu (Paweł Matyka), wystawa w Zamku Tarnowskich" - TVT.