sobota, 10 listopada 2012

Wystawa indywidualna – Portret w teatralnym kadrze

Wystawa indywidualna – Portret w teatralnym kadrze.
Patronat: Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej.
Wystawa czynna w dniach: 15.11.2012. – 01.01.2013.
Wernisaż wystawy – 22.11.2012. o godz. 18:00.
"22 listopada 2012. o godz. 18:00. – wernisaż wystawy towarzyszącej XXXV Barbórkowej Dramie Teatralnej (Portret w teatralnym kadrze) – fotografie Pawła Matyki. Ekspozycja towarzyszy XXXV Barbórkowej Dramie Teatralnej. Impreza jest organizowana przez Tarnobrzeski Dom Kultury już od 1977 roku i zawsze odbywa się na przełomie listopada i grudnia. Są to spotkania profesjonalnych teatrów, które prezentują spektakle ze swojego bieżącego repertuaru. To największe wydarzenie artystyczne w regionie, i jest zawsze oczekiwane przez publiczność. Organizator wystawy – Tarnobrzeski Dom Kultury. Patronat – Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezydent Miasta Tarnobrzega".
Tarnobrzeski Dom Kultury
ul. Słowackiego 2
39-400 Tarnobrzeg
(tekst: Foto-Kurier 11(2012)
@Katalog
@Zdjęcia z wernisażu; Foto: Tomasz Młyniec